Tuesday, 2 August 2011

KOLEKSI DOA, SELAWAT DAN ZIKIR (ISLAM)

Sebagai umat islam yang wujud di muka bumi ini., kita seharusnya menjadi insan yang berguna kepada agama,bangsa, dan negara. Namun semua itu tidak akan tercapai jika kita tidak ingat ataupun membelakangkan Tuhan yang maha esa. Justeru itu, saya menyenaraikan beberapa doa,selawat, dan juga zikir untuk anda semua yang beragama islam untuk diamalkan agar hidup ini diredhai dan diberkati oleh Allah S.W.T. ...........Amiiiiiin.

a. Doa yang bererti ibadah atau menyembah. Sebagaimana firman Allah:

Dan jangan kamu berdoa (menyembah) selain Allah, sesuatu yang tidak memberi manfaat dan mudharat kepadamu...
(Surah Yunus ayat 106)
b. Doa yang bererti Istighathah (meminta tolong). Seperti Firman Allah:

...dan minta tolonglah kepada saksi-saksimu (sekutu-sekutumu) selain Allah jika kamu orang-orang yang benar.
(Surah Al-Baqarah ayat 23)
c. Doa yang bererti As-Sual (memohon), Seperti Firman Allah:

...mintalah kepadaKu, akan Ku perkenankan pintamu...
(Surah Al-Mukmin ayat 60)
d. Doa yang bererti An-Nidaa' (panggilan). Seperti Firman Allah:

Iaitu pada hari DIa memanggil kamu...
(Surah Al-Isra' ayat 52)
e. Doa yang bererti Ath-Thana' (pujian). Seperti Firman Allah:

Katakanlah Pujilah Allah atau Pujilah Ar-Rahman...
(Surah Al-Isra' ayat 110)
f. Doa yang bererti Al-Qaul (ucapan). Seperti Firman Allah:

Ucapan mereka di dalamnya ialah: Maha Suci Ya Allah...
(Surah Yunus ayat 10)

No comments:

Post a Comment