Tuesday, 2 August 2011

NAMA-NAMA ALLAH


NAMA-NAMA ALLAH DAN MAKSUD

AR-RAHMAN--MAHA PEMURAH

AR-RAHIM--MAHA PENGASIH

AL-MALIK--MAHA AGUNG

AL-QUDDUS--MAHA SUCI

AS-SALAM--MAHA SELAMAT SEJAHTERA

AL-MUKMIN--MAHA MELIMPAHKAN KEAMANAN

AL-MUHAIMIN--MAHA PENGAWAL & PENGAWAS

AL-AZIZ--MAHA BERKUASA

AL-JABBAR--MAHA KUAT

AL-MUTAKABBIR--MAHA MEMILIKI KEBESARAN

AL-KHALIQ--MAHA PENCIPTA

AL-BARI--MAHA MENJADIKAN

AL-MUSAWWIR--MAHA PEMBENTUK

AL-GHAFFAR--MAHA PENGAMPUN

AL-QAHHAR--MAHA MENENTUKAN

AL-WAHHAB--MAHA PEMBERI

AR-RAZZAQ--MAHA PEMBERI REZEKI

AL-FATTAH--MAHA PEMBUKA

AL-ALIM--MAHA MENGETAHUI

AL-QABIDH--MAHA PENGEKANG

AL-BASIT--MAHA MELIMPAHKAN NIKMAT

AL-HAFIDD--MAHA MERENDAHKAN

AR-RAFI’--MAHA MENINGGIKAN

AL-MU’IZ--MAHA MEMULIAKAN

AL-MUZIL--MAHA MENGHINAKAN

AS-SAMI’--MAHA MENDENGAR

AL-BASIR--MAHA MELIHAT

AL-HAKAM--MAHA PENGHUKUM

AL-‘ADL--MAHA ADIL

AL-LATIF--MAHA LEMBUT

AL-KHABIR--MAHA MENGETAHUI

AL-HALIM--MAHA PENYANTUN/SABAR

AL-‘AZIM--MAHA AGUNG

AL-GHAFUR--MAHA PENGAMPUN

ASY-SYAKUR--MAHA BERSYUKUR

AL-‘ALIY--MAHA TINGGI

AL-KABIR--MAHA BESAR

AL-HAFIZ--MAHA PEMELIHARA

AL-MUQIT--MAHA PENJAGA

AL-HASIB--MAHA PENGHITUNG

AL-JALIL--MAHA SEMPURNA

AL-KARIM--MAHA PEMURAH

AR-RAQIB--MAHA MENGAWASI

AL-MUJIB--MAHA MENGABULKAN

AL-WASI’--MAHA LUAS

AL-HAKIM--MAHA BIJAKSANA

AL-WADUD--MAHA MENGASIHANI

AL-MAJID--MAHA MULIA

AL-BA’ITS--MAHA MEMBANGKITKAN

ASY-SYAHID--MAHA MENYAKSIKAN

AL-HAQ--MAHA BENAR

AL-WAKIL--MAHA PENTADBIR

AL-QAWIY--MAHA KUAT

AL-WALIY--MAHA PELINDUNG

AL-MATIN--MAHA TEGUH

AL-HAMID--MAHA TERPUJI

AL-MUHSI--MAHA PENGHITUNG

AL-MUBDI--MAHA MEMULAI

AL-MU’ID--MAHA MENGEMBALIKAN

AL-MUHYI--MAHA MENGHIDUPKAN

AL-MUMIT--MAHA MEMATIKAN

AL-HAYY--MAHA HIDUP

AL-QAYYUM--MAHA BERDIRI SENDIRI

AL-WAJID--MAHA PENEMU

AL-MAJID--MAHA MULIA

AL-WAHID--MAHA ESA

AL-AHAD--MAHA ESA (SATU)

AS-SAMAD--TEMPAT BERGANTUNG

AL-QADIR--MAHA BERUPAYA

AL-MUKTADIR--MAHA BERKUASA

AL-MUKADDIM--MAHA MENYEGERAKAN

AL-MUAKHIR--MAHA MENGAKHIRKAN

AL-AWWAL--YANG PERTAMA

AL-AKHIR--YANG AKHIR

AZ-ZAHIR--YANG ZAHIR

AL-BATIN--YANG BATIN

AL-WALI--YANG MEMERINTAH

AL-MUTA’ALI--MAHA TINGGI & MULIA

AL-BARR--MAHA BAIK

AT-TAWWAB--MAHA PENERIMA TAUBAT

AL-MUNTAQIM--MAHA PENGHUKUM

AL-‘AFUW--MAHA PEMAAF

AR-RAUF--MAHA BELAS KASIHAN

MALIKUL-MULK--MAHA PEMILIK KERAJAAN

DZUL-JALALI--MAHA MEMILIKI KEAGUNGAN & KEMULIAAN

AL-MUQSIT--PEMILIK KEADILAN

AL-JAMI’--MAHA MENGUMPULKAN

AL-GHANIY--MAHA KAYA

AL-MUGHNI--YANG MAHA MEMAKMURKAN

AL-MANI’--MAHA PENCEGAH

AD-DARR--MAHA MENDATANGKAN

AN-NAFI’--YANG MEMBERI MANFAAT

AN-NUR--MAHA PEMBERI CAHAYA

AL-HADI--MAHA PEMBERI PETUNJUK

AL-BADI’--MAHA PENCIPTA KEINDAHAN

AL-BAQI--MAHA KEKAL

AR-WARITS--MAHA MEWARISI

AR-RASYID--MAHA PEMBERI PETUNJUK

AS-SABUR--MAHA PENYABAR

No comments:

Post a Comment